یکی از بارزترین ویژگی های مرغ گوشتی تولید بالاترین میزان گوشت با مصرف کمترین میزان نهاده ها است. به عنوان مثال یک مرغ گوشتی در عرض دو ماه می تواند به 3 الی 4 کیلو وزن برسد در حالی که نسبت به سایر مرغ های معمولی نیز مصرف دان کمتری داشته است.

مرغ گوشتی

کنسانتره تک مرحله 5%

کنسانتره تک مرحله 2.5%

کنسانتره مرحله B

کنسانتره مرحله A

فرمولاسیون انواع کنسانتره­های پگاه دانه توچال با اتکا به آخرین دستاوردهای علم تغذیه توسط متخصصین تغذیه طیور گروه تحقیق و توسعه این شرکت به نحوی طراحی شده است که منجر به کاهش هزینه ساخت دان و افزایش بهره­وری اقتصادی واحدهای مرغداری خواهد گردید.​​​​​​​

کنسانتره​​​​​​​

مکمل های طیور برای تامین کمبودهای تغذیه ای طیور درجیره مورد استفاده قرار میگیرد. این مکمل ها باتوجه به اینکه در جیره ی طیورحجم کمی دارند ولی حجم مواد مغذی موجود در آن ها بالاست.
از جمله انواع مکمل های طیور می توان موارد زیر را نام برد:
مو‌ادمعدنی: این مواد در سیستم تغذیه حیوانات بسیار مهم هستند و برای رشد طبیعی، تولید با کیفیت و سلامتی آن ها مورد نیاز می باشند.
مکمل های ویتامینه: ویتامین ها برای عملکرد نرمال سلول های بدن مورد نیاز هستند و مقادیر آن ها در جیره غذایی بسیار کم است.
مکمل اسیدهای چرب ضروری: این اسیدها تاثیر شگفت انگیزی بر بهبود عملکرد تولید مثل دارند.
مکمل اسیدهای آمینه صنعتی: اسیدهای آمینه از مواد ضروری مورد نیاز طیور می باشند.

مکمل

فرم های آردی، کرامبل و پلت سه شکل متداول تولی جیره های غذایی طیور می باشندتغییرات فیزیکی در دان پلت تراکم ذرات غذایی افزایش یافته و طیور به راحتی و با حرکت کمتری خوراک مورد نیاز خودشان را بدست خواهند آورد. قاعدتا صرف انرژی کمتر در رشد و تولید آنها تاثیر مثبت می گذارد.
تغییرات شیمیایی مواد مزاحم رشد که در برخی مواد خوراکی پیدا می شود، به علت حرارت ناشی از بخار آب از بین رفته و در نتیجه مصرف دان پلت موجب رشد بهتر می گردد.

دان آماده

فرمولاسیون انواع کنسانتره­های پگاه دانه توچال با اتکا به آخرین دستاوردهای علم تغذیه توسط متخصصین تغذیه طیور گروه تحقیق و توسعه این شرکت به نحوی طراحی شده است که منجر به کاهش هزینه ساخت دان و افزایش بهره­وری اقتصادی واحدهای مرغداری خواهد گردید.

روغن