محصول تولیدی اصلی  مرغ مادر گوشتی تولید جوجه یکروزه گوشتی و سایر محصولات تخم مرغ، کود حیوانی و گوشت مرغ و خروس پیر آخر دوره می باشد. در  مزرعه مرغ مادر پس از جمع آوری تخم مرغ های نطفه دار، آنها به کارخانه جوجه کشی خارج از مجتمع انتقال داده و پس از جوجه کشی جوجه ی تولیدی محصول مزرعه مرغ مادر خواهد بود.

مرغ مادر

کنسانتره تک مرحله 5%

کنسانتره تک مرحله 2.5%

کنسانتره مرحله B

کنسانتره مرحله A

فرمولاسیون انواع کنسانتره­های پگاه دانه توچال با اتکا به آخرین دستاوردهای علم تغذیه توسط متخصصین تغذیه طیور گروه تحقیق و توسعه این شرکت به نحوی طراحی شده است که منجر به کاهش هزینه ساخت دان و افزایش بهره­وری اقتصادی واحدهای مرغداری خواهد گردید.​​​​​​​

کنسانتره​​​​​​​

مکمل های طیور برای تامین کمبودهای تغذیه ای طیور درجیره مورد استفاده قرار میگیرد. این مکمل ها باتوجه به اینکه در جیره ی طیورحجم کمی دارند ولی حجم مواد مغذی موجود در آن ها بالاست.
از جمله انواع مکمل های طیور می توان موارد زیر را نام برد:
مو‌ادمعدنی: این مواد در سیستم تغذیه حیوانات بسیار مهم هستند و برای رشد طبیعی، تولید با کیفیت و سلامتی آن ها مورد نیاز می باشند.
مکمل های ویتامینه: ویتامین ها برای عملکرد نرمال سلول های بدن مورد نیاز هستند و مقادیر آن ها در جیره غذایی بسیار کم است.
مکمل اسیدهای چرب ضروری: این اسیدها تاثیر شگفت انگیزی بر بهبود عملکرد تولید مثل دارند.
مکمل اسیدهای آمینه صنعتی: اسیدهای آمینه از مواد ضروری مورد نیاز طیور می باشند.

مکمل

فرم های آردی، کرامبل و پلت سه شکل متداول تولی جیره های غذایی طیور می باشندتغییرات فیزیکی در دان پلت تراکم ذرات غذایی افزایش یافته و طیور به راحتی و با حرکت کمتری خوراک مورد نیاز خودشان را بدست خواهند آورد. قاعدتا صرف انرژی کمتر در رشد و تولید آنها تاثیر مثبت می گذارد.
تغییرات شیمیایی مواد مزاحم رشد که در برخی مواد خوراکی پیدا می شود، به علت حرارت ناشی از بخار آب از بین رفته و در نتیجه مصرف دان پلت موجب رشد بهتر می گردد.

دان آماده

فرمولاسیون انواع کنسانتره­های پگاه دانه توچال با اتکا به آخرین دستاوردهای علم تغذیه توسط متخصصین تغذیه طیور گروه تحقیق و توسعه این شرکت به نحوی طراحی شده است که منجر به کاهش هزینه ساخت دان و افزایش بهره­وری اقتصادی واحدهای مرغداری خواهد گردید.

روغن