سبد خرید

همکاری با ما

شرکت پگاه دانه توچال بر اساس نیازهای واحدهای اجرایی نیروهای شایسته را استخدام می‌کند و تنها رزومه‌هایی که در آن بازه زمانی و از طریق فرم استخدامی موجود در وب‌سایت رسمی پگاه دانه توچال تکمیل شوند، بررسی می‌شود. بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند، برای مصاحبه دعوت خواهد شد.

قابل توجه متقاضیان همکاری با شرکت پگاه دانه توچال:

  • پس از بررسی رزومه‌ها ، در صورت کسب امتیاز لازم از سوی مدیریت سرمایه انسانی برای انجام مصاحبه با متقاضیان تماس گرفته می‌شود.
  • تکمیل فرم همکاری برای پگاه دانه توچال تعهدی ایجاد نمی‌کند.
  • تقاضای همکاری با شرکت فقط با تکمیل اطلاعات شما در وب سایت رسمی پگاه دانه توچال انجام می‌گیرد.
  • مطالب مندرج در سایر وب‌سایت‌ها و نشریات کاریابی و استخدامی به هیچ وجه مورد تایید شرکت پگاه دانه توچال نیست.

موقعیت های شغلی مورد نیاز:

مدیر تولید
کارشناس فروش
پشتیبان فروش
سرپرست فروش
بازاریاب در تمام استان های ایران