سبد خرید

خدمات طیور

خدمات پشتیبانی و مشاوره فنی طیور

گروه پگاه دانه توچال با پشتوانه و بهره مندی از متخصصین و کارشناسان خدمات تخصصی خود اقدام به ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره فنی به پرورش دهندگان عزیز طیور می نماید.
کارشناسان خدمات تخصصی گروه پگاه دانه توچال با ارائه جیره های اختصاصی و اقتصادی و مشاوره های رایگان و بازدیدهای دوره ای رایگان، امکان رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان گرامی را فراهم می نمایند.

خدمات پشتیبانی و مشاوره فنی به پرورش دهندگان طیور عبارتند از:

  • ارائه خدمات آزمایشگاهی به پرورش دهندگان طیور
  • ارائه جیره های اختصاصی و آنالیز اجزای جیره
  • بازدید حضوری در فارم ها در صورت لزوم
  • ارائه برنامه های نوری مناسب با توجه به شرایط پرورش و کنترل سیستم تهویه و اندازه گیری سرعت مناسب جریان هوا
  • آنالیز شیمیایی و میکروبی آب مصرفی با توجه به نقش تعیین کننده آب در پرورش طیور
  • پیگیری و ارائه مشاوره مستمر در تمام طول دوره پرورش
  • آنالیز داده های جمع آوری شده در طول دوره پرورش (ضریب تبدیل غذایی، نرخ بهره وری خوراک، محاسبه هزینه خوراک، محاسبه هزینه گوشت تولید شده، ترسیم منحنی رشد)
  • ارائه خدمات از طریق سامانه مشاوره رایگان

شما میتوانید به منظور دریافت مشاوره با شماره زیر تماس حاصل فرمایید: